چرا باید از تبلیغات گوگل استفاده کنیم؟

مزایای تبلیغات گوگل

چرا باید گوگل ادوردز انجام دهیم؟ قرار گرفتن در صفحه اول گوگل اتفاقی است که می تواند کسب و کار شما را به طور کلی متحول کند. حجم بسیار بالایی از سرچ هایی که در گوگل انجام می شود فقط به سایت هایی منتهی می شود که در رتبه های برتر گوگل هستند. بنابراین کسب…

تبلیغات گوگل یا سئو؟

تفاوت تبلیغات گوگل و سئو

تبلیغات گوگل و سئو، دو مسیر مجزا برای قرار گرفتن در جایگاه های برتر گوگل: تبلیغ در گوگل و سئو دو مسیر متفاوت و جداگانه برای رسیدن به رتبه های برتر گوگل هستند. که بنا به اهداف و نیازهای کسب و کار شما، هر دو روش می توانند به خوبی باعث قرار گرفتن وب سایت…